Fysiotherapie Daris

Welkom bij Fysiotherapie Daris

Mijn naam is Henriet Daris, geboren en opgegroeid in Bergeijk. Na de HBS opleiding op het Rythovius College volgde ik de opleiding Fysiotherapie te Nijmegen. Na het afstuderen werkte ik verschillende jaren in de Maertenskliniek te Nijmegen, gespecialiseerd in rheuma en orthopedie. In 1980 begon ik samen met een collega een eigen praktijk in Bergeijk. In de loop der tijd volgde ik vele cursussen, waardoor ik beschik over vele invalshoeken. Tientallen jaren werken zorgden voor een grote bron aan verschillende ervaringen. Mijn betrokken houding bij de patiënt, die verder reikt dan alleen de behandeling zelf, wordt bijzonder gewaardeerd.
"Er zijn vele vergelijkbare klachten, maar geen vergelijkbare patiënten; ieder mens blijkt steeds weer uniek"
Het is met name deze zienswijze die mij al die jaren bezighoudt en me motiveert. Mijn interesse in mensen, gezondheid en de mogelijkheden van mijn beroep zijn de belangrijkste drijfveren om dit werk met veel plezier te doen.

Door ontwikkelingen en aanpassingen gedurende de laatste jaren op het gebied van regelgeving en eisen door zorgverzekeraars heb ik besloten geen contracten meer met verschillende zorgverzekeraars af te sluiten.
Voor patiënten blijft de mogelijkheid bestaan om ook bij niet gecontracteerde zorgverleners toch een vergoeding van de zorgverzekeraar te krijgen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar,de regelingen verschillen nogal eens.

Een selectie uit een aantal bijscholingen die met succes werden afgerond:

Bindweefselmassage
Acupunctuur
Ademhalingstherapie
Orthopedische geneeskunde
Mulligan Concept
Psychfysio:gezondheidspsychologie
Medical Taping

Waarom fysiotherapie?

Fysiotherapie is een paramedische discipline die gaat over de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapie is een beschermd beroep; dat houdt in dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de gelijknamige HBO-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.
Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen of verschillende categorieën fysische therapieën, geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn verschillende vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld zoals oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is de patiënt zelf die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeut speelt hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:
-het beter laten functioneren van (deel)gebieden van het lichaam.
-optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening.
-pijn verminderen.

Sinds 1 januari 2007 kunnen mensen rechtstreeks een fysiotherapeut bezoeken als ze klachten hebben; voor deze datum had men een verwijzing van een huisarts of specialist nodig.

 

Henriet Daris

Fysiotherapie Daris
Buchtdwarsstraat 2b
5571cs Bergeijk
Tel. 06 20489375